Digitalland

ข้อมูลการชำระเงิน

  1. บริการส่งสินค้าฟรี สำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยจัดส่งทาง EMS, Kerry หรือ J&T
  2. สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 300 บาท มีค่าจัดส่งเพิ่ม 30 บาท

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

คุณอนุชิต แสงน้ำเพชร

001-2-72976-6

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

คุณอนุชิต แสงน้ำเพชร

139-0-12863-3

( ออมทรัพย์ )